1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 3. marca 2021 odovzdal rektor univerzity Ferdinand Daňo dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, doc. Ing. Brianovi KÖNIGOVI, PhD. (Fakulta hospodárskej informatiky) v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonometria a operačný výskum v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Novovymenovanému docentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

doc konig veu 03032021 3

doc konig veu 03032021 4

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.