V zimnom semestri akademického roku 2021/2022 sa uskutočnila už šiesta edícia vzdelávacieho projektu Central Europe Connect - Joint Certificate Program, ktorý dáva študentom možnosť absolvovať v rámci jedného semestra krátkodobú zahraničnú výmenu na troch ekonomických univerzitách. Projekt CEC je spoločný projekt Ekonomickej univerzity vo Viedni (WU), Ekonomickej univerzity vo Varšave (SGH) a EU v Bratislave. V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu.

Šiesta edícia programu CEC bola oficiálne zahájená 11. októbra 2021 a to kurzom „Structural Dynamics in Central European Economies“, ktorý je pod odbornou gesciou EUBA. Kurz otvoril svojim príhovorom Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EUBA a následne študentov privítali aj kolegovia z partnerských univerzít a vyučujúci. Súčasťou otvorenia projektu CEC bol aj integračný workshop zameraný na dôležitosť a efektivitu práce v skupinách. Počas týždňa blokovej výučby študenti absolvovali sériu prednášok a diskusií a tiež prednášku a virtuálnu exkurziu v Kia Motors Slovakia. Študenti mali vďaka spolupráci s Bratislava Tourist Board možnosť absolvovať taktiež virtuálnu prehliadku Bratislavy. Vzhľadom na opatrenia a online výučbu na EUBA sa celý kurz realizoval dištančne. Výučba ďalej pokračovala v polovici novembra a to kurzom „Strategies and Management for Central Europe“, ktorý zabezpečila WU a ktorý sa konal v prezenčnej forme. Program CEC v tomto semestri ukončil kurz „Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe“, ktorý bol realizovaný v hybridnej forme a zabezpečila ho partnerská univerzita SGH.

Projektu CEC sa v tomto semestri zúčastnilo spolu 40 študentov a umožnil študentom absolvovať výučbu na partnerských univerzitách, spolupracovať na spoločných projektoch, vypočuť si zaujímavé prednášky predstaviteľov významných spoločností a získať nové kontakty a skúsenosti.

V závere by sme sa chceli poďakovať našim zahraničným partnerom, kolegom a študentom za ich účasť a podporu v jesennej edícii programu Central Europe Connect.

 

13

19

cec 11 10 2021 screen shot 1

cec 11 10 2021 screen shot 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.