Guvernér NBS Peter Kažimír udelil cenu guvernéra NBS autorom troch študentských prác obhájených v akademickom roku 2020/2021. Všetky tri ceny získali absolventi Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Prvú cenu získal Ing. Boris Fišera, PhD. za dizertačnú prácu „Managed Devaluations/Depreciations of Currencies as a Tool of Economic Recovery“.

Druhú cenu získal Ing. Tomáš Oleš za diplomovú prácu „Rozdiely vo vývoji európskych regiónov“.

Na treťom mieste sa umiestnil Ing. Tomáš Ševček s diplomovou prácou „Predikčná schopnosť modelov“.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie, vyhlásila centrálna banka po deviaty krát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2021 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2020/2021, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska. V tomto roku do súťaže svoje prihlásilo 12 študentov slovenských aj zahraničných univerzít.

Gratulujeme a našim absolventom prajeme mnoho ďalších úspechov!

Absolventi NHF EU v Bratislave získali cenu guvernéra NBS pre mladé ekonomické talenty

Absolventi NHF EU v Bratislave získali cenu guvernéra NBS pre mladé ekonomické talenty

 

Zdroj a foto: nbs.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.