Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 15. decembra 2021 vymenoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo nového docenta a udelil Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent bol odovzdaný doc. Ing. Jozefovi Orgonášovi, PhD., MBA z Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorý sa habilitoval v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.

 

Cenu Imricha Karvaša v akademickom roku 2018/2019 získali Ing. Kornélia Lovciová, PhD. z Fakulty hospodárskej informatiky za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Anabela Luptáková z Obchodnej fakulty.

Cenu Imricha Karvaša v akademickom roku 2019/2020 získali Ing. Marián Čvirik, PhD. z Obchodnej fakulty za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Dušan Poľacký z Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.

 

Novému docentovi a oceneným Cenou Imricha Karvaša blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.