Slovenskú technickú univerzitu čaká procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí – celouniverzitných pracovísk a fakúlt. Jeho výsledkom by mal byť súbor analýz, modelov a návrhy optimalizácie procesov a organizačnej štruktúry. Vypracuje ho Ekonomická univerzita v Bratislave. Zmluvu dnes podpísali rektori Oliver Moravčík a Ferdinand Daňo.

Ekonomická univerzita v Bratislave podľa zmluvy dodá do konca roka analytický projekt „Procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí (celouniverzitných pracovísk a fakúlt) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“.

V jeho rámci vypracuje organizačný model súčasného stavu rektorátu a súčastí a tiež ich procesný model. Spracuje tiež analýzy aktuálnej organizačnej štruktúry a stavu procesov riadenia rektorátu a súčastí. Na základe takto získaných podkladov navrhne optimalizáciu procesov rektorátu a súčastí STU a súčasne aj zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré z návrhu optimalizácie procesov vyplynú.

„Ak chceme byť úspešní a konkurencieschopní, musíme byť efektívni. Osobitne to platí v aktuálnom zložitom období znižovania štátnej dotácie a prudkého zdražovania všetkých vstupov. Tieto analýzy a návrhy pomôžu vedeniu zefektívniť činnosť univerzity, ako sa zaviazalo pri svojom nástupe,“ konštatoval rektor STU Oliver Moravčík.

„Sme veľmi radi, že STU dala Ekonomickej univerzite v Bratislave dôveru spracovať tento projekt. Je to veľmi dobrý základ spolupráce, ktorá sa rozbieha aj v ďalších oblastiach,“ povedal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo.

STU poskytne spracovateľom projektu z EU v Bratislave potrebnú súčinnosť a informácie. V dohodnutej cene dvestotisíc eur sú zahrnuté všetky náklady, ktoré bude mať EU s vypracovaním projektu.

STU čaká optimalizácia, navrhne ju EU v Bratislave

STU čaká optimalizácia, navrhne ju EU v Bratislave

STU čaká optimalizácia, navrhne ju EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.