V letnom semestri akademického roka 2021/2022 sa uskutočnila už siedma edícia vzdelávacieho projektu Central Europe Connect - Joint Certificate Program (CEC), ktorý umožňuje krátkodobú zahraničnú študentskú výmenu na troch ekonomických univerzitách v Strednej Európe. Projekt CEC je spoločným projektom Ekonomickej univerzity vo Viedni (WU), Ekonomickej univerzity vo Varšave (SGH) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu.

Siedma edícia CEC bola oficiálne zahájená 21. marca 2022 vo Varšave a to kurzom „Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe“, ktorý zabezpečuje partnerská univerzita SGH. Dňa 4. apríla 2022 sme po 2 rokoch online realizácie výučby zahájili na EUBA kurz „Structural Dynamics in Central European Economies“. Na otvorení sme privítali 34 študentov, ktorí do Bratislavy pricestovali osobne a 4 študenti sa výučby účastnili online formou. Kurz otvoril svojim príhovorom Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EUBA, ktorý vyzdvihol benefity medzinárodnej mobility. Po úvodnej časti študenti v programe pokračovali prehliadkou univerzity, menším občerstvením a následne výučbou. Študenti sa celý týždeň zúčastňovali odbornej výučby a pracovali v tímoch na skupinových projektoch. Pre študentov bola pripravená prehliadka Bratislavy, návšteva spoločnosti ESET, kde diskutovali na témy kybernetickej bezpečnosti a ďalší sprievodný program. Týždeň výučby uzavreli v sobotu 9. apríla 2022 prezentácie výsledkov skupinových projektov.

Výučba bude ďalej pokračovať 16. mája 2022 a to kurzom „Strategies and Management for Central Europe“, ktorý zabezpečuje WU. Program ukončí 21. mája 2022 záverečná ceremónia vo Viedni.

 

Fotogaléria

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.