1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V dňoch od 11. do 12. októbra 2018 sa na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil Workshop – používanie metód Design thinking & Problem based learning.

Workshop bol primárne určený pre pedagógov Ekonomickej univerzity v Bratislave, avšak vzhľadom na Interdisciplinaritu samotného projektu sme prizvali aj pedagógov z iných univerzít. Na Workshope sa zúčastnili pedagógovia z Obchodnej fakulty a Fakulty podnikového manažmentu EUBA, Ústavu manažmentu a marketingu PEVŠ, Fakulty dizajnu a architektúry a Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Lekárskej fakulty UK.

Pedagógovia sa vrátili do lavíc a vcítili do rolí študentov, pracovali v tímoch na zadaniach z oblasti sociálnych inovácií. Keďže hlavným atribútom Design thinkingu ako takého je práve empatia, interdisciplinarita, pokúsili sme sa prepojiť tieto dva aspekty.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým pedagógom, ktorí sa zúčastnili, pracovali, dokázali otvoriť svoju myseľ kreativite a tímovej spolupráci. Atmosféra počas celého Workshopu bola plná entuziazmu, nápaditosti a perfektnú atmosféru dotvárala vysoká dávka humoru J

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť očakávania a  že pedagógovia začnú vo vyučovacom procese využívať kreatívne a inovatívne techniky. 

Workshop bol realizovaný v rámci projektu DT.Uni. – Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University, Co-funded by the Erazmus + Programme of the European Union.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

Ing. Veronika Nekolová, PhD., veronika.nekolova@euba.sk.

 

designthinkingproblem

designthinkingproblem 2

designthinkingproblem 3

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.