Počas 10 týždňov od 4. apríla do 10. júna 2022 a počas 180 lekcií zabezpečili Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s jazykovou školou iCan viac ako 100 ukrajinským študentom kurz slovenského jazyka, ktorý prebiehal prezenčnou a online formou. Študenti dosiahli úroveň A2 v slovenskom jazyku, teda chápanie bežných tém v škole a v osobnom živote. 10. júna 2022 boli študentom odovzdané potvrdenia o absolvovaní kurzu.

„Veríme, že sme pomohli ukrajinským študentom v získavaní nových vedomostí a jazykových zdatností. Mnoho absolventov tohto kurzu plánuje študovať na slovenských vysokých školách a preto sme radi, že sme mohli byť takto nápomocní pri ich štúdiu slovenského jazyka“, povedal Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vnímame veľmi pozitívne

„Sme radi, že vznikla takáto iniciatíva a projekt medzi EUBA a iCan. Je to veľmi dôležité pochopiť potrebu v momente (na Slovensko prišli kvôli vypuknutiu vojny vo veľkom počte mladí ľudia z Ukrajiny, ktorí by sa chceli ucíť na vysokej skole na Slovensku) a nájsť čas a sily ju naplniť. Boli sme radi, že sme sa pustili do tohto projektu a vo veľmi krátkom čase mohli zorganizovať vyučovanie pre viac ako 100 študentov. Do budúcna vieme, že sa môžeme pustiť aj do iných projektov spolu s EUBA a určite to bude úspešné“, zhodnotila Alona Kurotová zakladateľka jazykovej školy iCan.

 

Pozitívne hodnotenie lektoriek kurzu

„V týchto neľahkých časoch som rada, že som sa mohla priamo podieľať na kurze, ktorého hlavným cieľom bolo poskytnutie pomoci ukrajinským študentom vo forme vzdelávacieho procesu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Myslím si, že jeho hlavný zámer sa neminul účinkom a študenti si zobrali z vyučovacích hodín viac iba ako jazykové znalosti, ale aj priblíženie sa k slovenskej kultúre a spôsobu života a to priamo v centre, kde je umožnené mladým ľudom sa vzdelávať a uzatvárať priateľstvá – na univerzite“, povedala lektorka Sabina Lacušová.

„Väčšina študentov vie veľmi dobre po anglicky alebo po nemecky. A majú silnú motiváciu naučiť sa aj po slovensky. Takže sa naozaj veľmi snažili, pracovali, tešili sa, keď sa niečo nové naučili, aby sa mohli dorozumieť aj mimo školy“, doplnila lektorka Mária Šimková.

 

Študenti sa na Slovensku už nestratia

„Pôvodne sme plánovali prísť študovať na Ekonomickú univerzitu ešte pred situáciou na Ukrajine a začali sme sa učiť jazyk sami. Ale vďaka kolegom a našim lektorkám sa jazyk učil oveľa ľahšie a prítomnosť na území Slovenska a adaptácia nás neminula. Aj vďaka kurzom už dokonale rozumieme a vieme po Slovensky, ako aj rozumieme a rozlišujeme ekonomické termíny. Gramatika bola trocha ťažšia, ale počas celého štúdia sa už stala oveľa ľahšou. Našli sme si aj veľa nových známych Ukrajincov aj Slovákov s ktorými teraz pravidelne trávime spoločné chvíle.“

Soňa

 

„Intenzívny kurz bol poučný, zaujímavý a materiály boli podané veľmi zrozumiteľne. Dozvedeli sme sa tu veľa užitočných informácií, ktoré sa mi budú hodiť pri skúške, štúdiu a v podstate aj pre každodenný život na Slovensku. Pri písaní domácich úloh som sa veľa naučila a upevnila si aj vedomosti získané na hodinách. Pre nikoho nie je tajomstvom, že je veľmi ťažké prispôsobiť sa bez znalosti jazyka, pretože jazyk je súčasťou kultúry ľudí. Ponorenie sa do jazykového prostredia je veľmi užitočné, ale len ak už máte základné znalosti. Po štúdiu na intenzívnom kurze som začala chápať, o čom sa ľudia na ulici rozprávajú, viem sa so Slovákom rozprávať na každodenné témy, samozrejme nie bez chýb, ale učím sa. So všetkými chalanmi sme si na kurze dobre rozumeli a s niektorými sme sa aj spriatelili. Postáť pol hodiny po kurze a len tak sa rozprávať, sa u nás stalo zvykom. Chodíme spolu a dokonca sa nám podarilo otvoriť plaveckú sezónu. Kurz sa o pár dní skončí, ale už teraz môžem povedať, že tento čas bol úžasný a pomohol mi zlepšiť sa v jazyku a odhaliť moju osobnosť. Spoznala som veľa nových ľudí a získala priateľov.“

Nasťa a Yeva

 

„Tento Intenzívny kurz bol veľmi užitočný pre nás. Za dva a pol mesiaca sme ovládli slovenčinu na úrovni A2. Ale dôležitejšie je to, že už máme nejakú úroveň hovorovej slovenčiny a môžeme rozprávať o základných veciach. Máme už dobrú slovnú zásobu, ale musíme ešte veľa študovať, aby sme mohli slobodne hovoriť po slovensky. Teraz je život na Slovensku lepší. Už trochu sme si zvykli žiť v Bratislave. Navštívili sme mnohé historické miesta, parky a obchodné centrá. Ale orientujeme sa dobre aj v Google mapách, lebo je to ťažké. Počas kurzu sme si našli nových kamarátov. Stretávali sme aj mimo akademickej pôdy. Cestovali sme spolu do Viedne a spolu sme si zahrali už aj volejbal. Preto bol kurz veľmi zaujímavý. To bola nová skúsenosť pre nás všetkých.“

Vitalii a Alberto

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.