Univerzita tretieho veku ukončila akademický rok 7. júna 2022 na tradičnom podujatí Seniori seniorom.

Na úvod všetkých prítomných prišli pozdraviť rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Drábik.

„Končí sa akademický rok, ktorý bol poznačený rôznymi obmedzeniami. Sme radi, že môžeme byť opäť s Vami. Teší nás narastajúci záujem seniorov o vzdelávanie na našej Univerzite tretieho veku. Aj vďaka Vám priestory našej univerzity opäť ožili, vrátil sa spoločný študentský život generácií mladších i starších študentov. Týmto ukončujem akademický rok 2021/2022 na Univerzite tretieho veku a prajem Vám krásne leto. Tešíme sa na Vás v budúcom akademickom roku,“ povedal rektor Ferdinand Daňo. 

Ukončenie akademického roka je vždy spojené s novými informáciami a známymi osobnosťami. Šéfredaktor pán Vladimír Topercer predstavil časopis Senior. Prišiel spoločne s tútorkou časopisu, známou pani Gizkou Oňovou, ktorá vysvetlila, prečo podporuje časopis a prečo je dôležitý pre seniorov.

Potom nasledovala motivačná prednáška firmy Deustche Telekom, Services Europe s pánmi Romanom Minárikom a Danielom Gočikom na tému „Mobil náš každodenný, ako funguje telefonovanie a ako platiť čo najmenej za mobilné služby“. Zároveň predstavili nový študijný program, ktorý firma pripravila pre študentov Univerzity tretieho veku.

Záver podujatia patril pani Gizke Oňovej, ktorá rozospievala celé auditórium a na záver povedala: „Je úžasné, čo všetko táto univerzita robí pre seniorov. Začínam uvažovať, že sa ako študentka-seniorka stanem jej súčasťou. To, čo som si vypočula z úst pána rektora, čo ste my Vy sami stihli povedať pred týmto podujatím, Univerzita tretieho veku Vám dáva zážitok, dáva Vám nový zmysel života. Cítim sa tu ako v jednej veľkej rodine.“

Súčasťou ukončenia akademického roka Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave boli aj dve odborné exkurzie  a podujatie Pohybom ku zdraviu seniorov.

 

Študenti UTV ukončili akademický rok 2021/2022

Študenti UTV ukončili akademický rok 2021/2022

Študenti UTV ukončili akademický rok 2021/2022

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.