Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027.

Vyhláška o pravidlách termínoch prípravy a priebehu volieb

Príloha č. 1A

Príloha č. 1B

Príloha č. 2

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2


 

Prevádzkové hodiny Podateľne v letných mesiacoch sú počas pracovných dní od 9:00 do 12:00 hod.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.