Slávnostná promócia úspešne ukončila týždňový program „Letom svetom s DEU – Spoznávaj a cestuj“, ktorej cieľom bolo jedinečným spôsobom spoznávať (prostredníctvom zástupcov z príslušných veľvyslanectiev, honorárnych konzulov, ale aj návštevou spoločností – firiem z prezentujúcej krajiny) zaujímavosti vytipovaných krajín.  Deti vo veku 11 – 15 rokov spoznali v termíne 18. – 22. júla 2022 krajiny ako Grécko, Island, Jordánsko, Mexiko, Nemecko a z každého dňa si odnášali nezabudnuteľné zážitky aj s obohatením svojich vedomostí. Slávnostnej promócie sa zúčastnil prorektor univerzity prof. Rudolf Sivák, ktorý deťom odovzdal diplomy o absolvovaní DEU.

Grécky deň „Spoznaj Grécko trochu inak“ otvoril a  pútavou prednáškou z oblasti, histórie, kultúry, cestovného ruchu a obchodnej výmeny sa odprezentoval J.E. Georgios Dimitriadis, veľvyslanec Helénskej republiky na Slovensku. Popoludní účastníci DEU navštívili výrobné priestory gréckej spoločnosti Chipita pri Dunajskej Strede, ktorá vyrába croissanty  s rôznymi krémovými náplňami a tiež slané pečivo. Deti pri prehliadke potravinárskej výroby a pre umocnenie zážitku mali príležitosť zapojiť a oceniť svoje ľudské zmysly ako zrak, čuch, chuť...

Interaktívnym workshopom „Spoznaj Island trochu inak“ sa účastníkom prihovorila prof. Erika Halašová, honorárna konzulka Islandu v SR, ktorá svojím bohatým obsahom prezentácie zameranej na históriu osídlenia a rozvoj tejto ostrovnej krajiny s priblížením krás Islandu a života Islanďanov v súlade s prírodou, aj s poukázaním na špecifiká – Island na pol ceste medzi Európou v Amerikou – upútala pozornosť prítomných účastníkov, čím ešte viac vzbudila záujem o návštevu tejto krajiny. Popoludní účastníci DEU cestovali do Nitry, kde absolvovali prehliadku výrobných priestorov spoločnosti Marel, ktorej sídlo sa nachádza na Islande. Medzinárodná spoločnosť je zameraná na výrobu strojov a zariadení pre potravinársky priemysel.

Hotel Sun na Slnečných jazerách v Senci sa stal celodenným skvelým útočiskom s poskytnutými službami pri absolvovaní  programu „Spoznaj Jordánsko trochu inak“. O zaujímavý a  obsahom bohatý priebeh sa postaral interaktívnou prednáškou s doplnením pútavých videí Jaroslav Rebej, honorárny konzul Jordánského hašimovského kráľovstva v SR, ktorý sa zameral  na  život v krajine s vystihujúcim sloganom „Srdce Blízkeho východu“. Pútavým spôsobom sa deti dozvedeli o historických pamiatkach, o turizme, ale aj o ekonomických ukazovateľoch Jordánska. Záver workshopu bol rekapituláciou odprezentovaných  nových poznatkov v podobe zorganizovaného kvízu aj s cennou odmenou pre víťaza s najväčšími a najrýchlejšími dosiahnutými vedomosťami o Jordánsku.

V rámci Mexického dňa medzi deti zavítal Václav Mika, v súčasností generálny riaditeľ Slovakia Travel, ktorý je zároveň aj honorárnym konzulom Mexika a preto otvoril program „Spoznaj Mexiko trochu inak“. Vo svojom workshope sa prierezovo dotkol všetkých oblastí charakterizujúcich túto krajinu, čím plne vystihol názov workshopu „Niet podobnej krajiny, ako je Mexiko“. Workshop doplnili pripravené videá, ako aj prednáška kolegyne Danky Paštekovej, ktorá deťom priblížila život pôvodných obyvateľov, príchod Španielov, tradície, ale aj súčasný život Mexičanov, ľudový odev a na záver prvej časti, spoločne nacvičený originálny mexický tanec. Ochutnávka mexických špecialít v originálnej mexickej reštaurácii aj so zorganizovaním kvízu o Mexiku bola vyvrcholením úspešného mexického dňa, čo ocenili všetci prítomní účastníci.

Tradičná nemecká precíznosť sa prejavila i v samotnej príprave a obsahu programu „Spoznaj Nemecko trochu inak“, ktorý otvoril Dr. Michael Reuss, stály zástupca veľvyslankyne Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a vo svojom príhovore priblížil poslanie veľvyslanectva a zároveň odpovedal na nekončiace otázky prítomným účastníkom DEU. V ďalšom vstupe priblížili zástupcovia zo Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory vzájomné hospodárske vzťahy a dotkli sa niekoľkých zaujímavých inovácií v Nemecku. V rámci pripraveného workshopu sa odprezentovala Monika Rybáriková, ktorá prítomným účastníkom hravou formou priblížila Digitálnu detskú univerzitu Goetheho Institutu. Spoločnú prezentáciu si pripravili a vzájomne sa dopĺňali Hubert Kožár z Karpatskonemeckého spolku a Suzana Vezjak, ktorá predstavila organizáciu na podporu medzinárodnej výmeny študentov a výskumníkov (DAAD). Bohatosť programu a časová náročnosť neumožnili vycestovať na prehliadku výrobných priestorov spoločnosti Dr. Oetker so sídlom v Boleráze a preto v priestoroch auly, kde sa realizoval nemecký deň, Dominika Hoellerer, produktová manažérka Dr. Oetker, interaktívnym spôsobom priblížila  produktový cyklus – vývoj nového výrobku až po jeho uvedenie na trh. Hodnotné ceny za predvedené vedomosti v kvíze o spoločnosti Dr. Oetker ukončili vydarený a úspešný nielen nemecký deň, ale celý program Letom svetom s DEU – Spoznávaj a cestuj.

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým partnerom, ktorí participovali na obidvoch edíciách DEU 2022, osobitne generálnemu partnerovi Hyundai Motor Slovakia, že aj ich zásluhou sme všetkým účastníkom rozšírili  vedomosti a obohatili o nové zaujímavosti a tak im pripravili  nezabudnuteľné zážitky, čo dokumentujú aj písomné stanoviská rodičov, ktorých deti sa zúčastnili na DEU 2022.

 

Z odpovedí rodičov na otázku Ako hodnotí Vaša dcéra/Váš syn Detskú ekonomickú univerzitu, vyberáme:

Monika M.: „Deti chodili domov nadšené, už sa tešia na budúci rok.  Dajte vedieť, keď sa bude dať prihlasovať na budúci ročník, aby sme to nepremeškali.“

Miriam K.:  „Synovi sa páčilo úplne všetko. Samozrejme bolo super, že ich bolo 6 spolužiakov, čo celkovo prispelo k utuženiu vzťahov. Motivujúce boli súťaže a samozrejme ceny, ktoré sa dali vyhrať a tiež osobná návšteva miest a spoločností, ktoré boli do programu vybraté, pričom počas posledného tretieho týždňa sa synovi najviac páčila návšteva v podniku Marel a Chipita. Ukončenie dňa v bazéne bolo každým dňom čerešničkou na torte počas horúcich dni. A syn našiel vďaka univerzite aj novú záľubu - spoločenské tance.“

Denisa B.: „Synom sa DEU veľmi páčila, zúčastnili sa jej opakovane. Najviac sa im páčili návštevy vo firmách/podnikoch, prezretie si výrobných priestorov, kam by sa inak nedostali. Páčil sa im aj celkový sprievodný program, prednášky, kvízy ako aj prístup animátorov.“

Stanislava M.: stačí jednou vetou od Marka: „mami, budúci rok chcem ísť na všetky tri týždne“.

Danka H.: „DEU sa moje deti zúčastnili prvý krát na odporúčanie kamarátov. Boli nadšení, už sa tešia na ďalší rok :). Naozaj úprimne ďakujeme za zmysluplne strávený čas našich deti a držím palce do ďalších rokov. Ako absolventka EU som pyšná na Vašu prácu, že dokážete deťom hravou a pútavou formou priblížiť rôzne ekonomické témy, napríklad ako tomu bolo tento rok-marketing. VEĽKÁ VĎAKA!!!“

 

Fotogaléria