Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 24. januára 2024, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. odovzdal dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu dvom novovymenovaným docentom.

Doc. Ing. Martin Kuchta, PhD., MBA, z Obchodnej fakulty, obhájil habilitačnú prácu s názvom „Identifikácia a optimalizácia zdrojov návštevnosti webstránky“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.

Doc. Ing. Patrik Richnák, PhD., z Fakulty podnikového manažmentu, obhájil habilitačnú prácu s názvom „Elektrifikácia ako akcelerátor udržateľnej transformácie v automobilovom priemysle v čase technologickej interferencie“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.

Novovymenovaným docentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

EU v Bratislave má nových docentov

EU v Bratislave má nových docentov

EU v Bratislave má nových docentov

EU v Bratislave má nových docentov