Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo prijal v utorok 23. januára 2024 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indie na Slovensku, J.E. Apoorva SRIVASTAVA, ktorú sprevádzal p. Ivan Kozinka z veľvyslanectva Indie.

Predmetom stretnutia bola akademická spolupráca s univerzitami v Indii a možnosti jej rozšírenia, najmä vo vedecko-výskumnej oblasti. O medzinárodnej vzťahoch EU v Bratislave informoval Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Veľvyslankyňa Srivastava sa zaujímala o ponuku študijných programov v anglickom jazyku s cieľom sprostredkovania vzdelávacích možností na EU v Bratislave pre uchádzačov z Indie.

EU v Bratislave má uzatvorenú spoluprácu s Amity University a Indian Institute of Management in Raipur (IIM Raipur).

Prijatie veľvyslankyne Indie v SR

Prijatie veľvyslankyne Indie v SR

Prijatie veľvyslankyne Indie v SR

Prijatie veľvyslankyne Indie v SR

Prijatie veľvyslankyne Indie v SR