Deň otvorených dverí na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý sa konal 1. februára 2024 v Michalovciach a v piatok 2. februára 2024 v Bratislave a v Košiciach, otvoril svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium a akademickú kariéru v oblasti ekonómie a manažmentu. Toto podujatie prilákalo v 3 mestách viac ako 2 000 študentov stredných a vysokých škôl zaujímajúcich sa o možnosti štúdia a vedeckej činnosti na jedinej univerzite na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch, a ktorá je držiteľkou prestížnej medzinárodnej akreditácie AACSB.

Deň otvorených dverí bol navrhnutý tak, aby účastníkom poskytol čo najviac informácií o fakultách, o študijných programoch, o vedeckej činnosti, o medzinárodnej spolupráci a o študentskom živote na univerzite. Záujemcovia mali možnosť stretnúť sa priamo s pedagógmi, študentmi a absolventmi, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a radili, ako naštartovať úspešnú kariéru v oblasti ekonómie.

Pre mnohých účastníkov bolo najcennejšou časťou Dňa otvorených dverí získanie podrobných informácií o prijímacom konaní, študijných poplatkoch, študentskom živote a možnostiach medzinárodnej mobility. Zástupcovia fakúlt a univerzity podrobne vysvetlili, ako sa prihlásiť na štúdium, aké sú požiadavky a ako sa pripraviť na prijímacie skúšky. V neposlednom rade bola predstavená aj široká paleta študijných programov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.

Deň otvorených dverí na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre nás každoročne predstavuje výnimočnú príležitosť zdieľať s budúcimi študentmi, ich rodinami a širokou verejnosťou to, čo našu univerzitu robí jedinečnou. Som rád, že sme sa aj tento rok mohli otvoriť uchádzačom a ukázať potenciál, ktorý naša univerzita ponúka. Obzvlášť ma teší vysoká účasť a záujem, ktorý reflektuje dôveru v kvalitu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Videnie nadšenia a zvedavosti v očiach našich návštevníkov ma utvrdzuje v presvedčení, že investícia do vzdelania a rozvoja mladých ľudí je najlepšou investíciou do budúcnosti. Chcem poďakovať všetkým účastníkom za ich záujem a otvorenosť a taktiež celému tímu, ktorý sa podieľal na príprave a plynulom priebehu tohto podujatia. Verím, že mnohí z dnešných návštevníkov sa stanú súčasťou našej študentskej komunity“, konštatoval Ferdinand Daňo, rektor EUBA.

Bola som ohromená otvorenosťou a prístupnosťou pedagógov a študentov počas Dňa otvorených dverí. Všetci boli veľmi priateľskí a ochotní odpovedať na akékoľvek otázky. Diskusie o možnostiach medzinárodnej mobility a študentskom živote boli pre mňa veľmi motivujúce. Ekonomickej univerzite v Bratislave sa podarilo vytvoriť skutočne inšpirujúce podujatie“, Jana, záujemkyňa o štúdium.

Deň otvorených dverí prekonal moje očakávania. Dostal som podrobné informácie o študijných programoch a fakultách, na ktoré si chcem podať prihlášky. Počas DOD som sa utvrdil v tom, že sa chcem stať študentom EUBA. Atmosféra počas DOD bola skvelá, a už teraz sa teším na možnosť stať sa súčasťou tejto akademickej komunity“, Michal, záujemca o štúdium.

 

Fotogaléria