Ekonomická univerzita v Bratislave počas letného semestra akademického roka 2023/2024 privíta 104 výmenných študentov z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Najväčšiu skupinu tvoria študenti z našich partnerských inštitúcií vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku a Portugalsku, ktorí boli vyslaní prostredníctvom programu Erasmus+.Študenti zo Spojených štátov, Indie, Ukrajiny a Uzbekistanu prichádzajú v rámci bilaterálnej spolupráce a Národného štipendijného programu. Sme tiež radi, že môžeme privítať študentov z Gruzínska a Bosny a Hercegoviny, ktorí prichádzajú prostredníctvom programu Erasmus+ KA171 International Credit Mobility.

Aby sa všetci naši študenti na výmennom pobyte cítili vítaní, Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (CMV) zorganizovalo podujatie Welcome Week v týždni od 29. januára 2024. Podujatie bolo plné rôznych aktivít. Študentov privítal a pozdravil Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Laura Danielová, koordinátorka pre prichádzajúcich študentov CMV. Okrem toho folklórny súbor FS Ekonóm študentom predviedol kúsok slovenskej kultúry prostredníctvom tradičného slovenského ľudového tanca. O živote v Bratislave porozprávala aj vedúca CMV Miroslava Darnadiová a odporučila im niekoľko zaujímavých lokalít a miest na Slovensku. Zástupcovia Erasmus Student Network (ESN EU Bratislava) zorganizovali prehliadku univerzity a Centrum medzinárodných vzťahov poskytlo študentom dôležité informácie o administrácii štúdia a povinnostiach vo veci cudzineckej polície na Slovensku.

 

Fotogaléria