Milí študenti EU v Bratislave! Dávame do pozornosti nasledovnú ponuku pre štipendijný program „MIRAI - 未来“ v Japonsku! O čo sa jedná?  Výberové konanie na štipendijný program. Prečo názov MIRAI - 未来“ ? Názov programu „MIRAI - 未来“ môžeme preložiť ako „budúcnosť“. Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta.

Aké sú podmienky? 

Štúdium v odboroch:

  • politika
  • bezpečnostná politika
  • ekonómia
  • medzinárodné vzťahy
  • ázijské štúdiá
  • japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch prostredníctvom JICE/EFIL. 

Ak máš záujem, podaj si prihlášku priamo cez odkazy:

Skupina 2 (Téma: Ekonómia a biznis) v termíne 5. - 14. december 2018 (uzávierka: 12. október 2018): https://jp.surveymonkey.com/r/NGJCQGB

Skupina 3 (Téma: Veda a technika) v termíne 23. – 30. január 2019 (uzávierka: 22. november 2018): https://jp.surveymonkey.com/r/NGXF7YP

Po zaslaní elektronickej prihlášky sa následne budú vybraní uchádzači musieť osobne zúčastniť výberového konania v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava). 

 

KONTAKT:

Vybavuje: Zuzana Ondrejková Želinská

E-mail: zuzana.zelinska@bv.mofa.go.jpculture@bv.mofa.go.jp    

Tel.: 02-5980-0101, 100

Fax: 02-5443-2771

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.