EU v Bratislave Ti dáva možnosť navštíviť krajiny ako Maroko, Bhután, Argentínu, Čínu, Japonsko, Južnú Kóreu, Rusko, Thajsko alebo USA. Práve teraz máš možnosť prihlásiť sa na študijný pobyt v akad. roku 2019/2020. Termín na podávanie prihlášok máš do 20. marca 2019.

Čo pre to musíš urobiť? Vyplň prihlášku, ktorú nájdeš zverejnenú na https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2017/mimo-eu/studentapplicationformcountries.pdf

Prihlášku odovzdaj spolu so CV a motivačným listom v anglickom jazyku, potvrdením o jazykovej úrovni, výpisom výsledkov dovtedy absolvovaného štúdia koordinátorke študijných pobytov - Mgr. Andrey Szabovej najneskôr do 20. marca 2019.

Bližšie informácie nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-mimo-eu#prihlasovanie alebo získaš od Mgr. Andrey Szabovej, koordinátorky študijných pobytov na tel. kontakt:e +421 2 6729 5155, e-mail: andrea.szabova@euba.sk

Výberové konanie, kde budú študenti pozvaní na osobný pohovor, sa uskutoční 27. marca 2019.

 

vyberovekonanienazahranicnestudentskemobility