EU v Bratislave od roku 2015 spolupracovala s 15 partnerskými inštitúciami v rámci projektu Erasmus+ KA107. Hlavným cieľom tohto programu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami mimo Európskej únie. V uvedenom projekte je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility.

V súčasnosti má EU v Bratislave aktívnu spoluprácu so šiestimi prestížnymi partnerskými inštitúciami ako napr. Gaeddu College of Business Studies a Royal Institute of Management (Bhután), Tokyo International University (Japonsko), LN. Gumilyov Euroasian National University (Kazakhstan), Université Internationale de Casablanca (Maroko) a University of Mauritius (Maurícius). Od uvedeného obdobia sa zrealizovali viaceré študentské mobility či školenia zamestnancov ako aj výučba pedagógov. Tento rok EU v Bratislave privítala prvého stážistu z University of Mauritius, študenta Nadeema Essu Ebrahima Essu.

Univerzita v srdci Maurícia patrí medzi jednu z najstarších a najväčších univerzít v krajine, pričom bola založená v roku 1965 a skladá sa zo šiestich fakúlt. Zaujímavosťou sú aj špecializované centrá ako napríklad centrum pre inovatívne a celoživotné vzdelávanie či centrum pre informačné technológie a systémy. Počtom študentov sa daná univerzita približuje veľkosti Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Oddelenie medzinárodnej mobility prijalo stážistu Nadeema Ebrahimu Essu na celkové obdobie dvoch mesiacov od 31. mája do 29. júla 2019. Nadeem svoju stáž hodnotí pozitívne: „So svojím výberom stáže na Ekonomickej univerzite v Bratislave som nadmieru spokojný, je tu príjemná atmosféra a výhodou je aj mladý pracovný kolektív. Počas stáže mám možnosť navštíviť a spoznať aj okolité krajiny, ale samozrejme aj rôzne mestá Slovenska“.

 

zahranicneoddelenie Oddelenie medzinárodnej mobility: Laura Danielová, Nadeem Essa Ebrahim Essa, Lívia Toldyová.