Zapoj sa do projektu CEC – Central Europe Connect a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník) možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Predstavitelia SGH (Varšavská ekonomická škola), EUBA (Ekonomická univerzita v Bratislave), WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), spojili svoje sily pri tvorbe nového certifikačného programu "Central Europe Connect". Účastníci programu sa dozvedia o výzvach s ktorými sa stretávajú nadnárodné firmy pri podnikaní v stredoeurópskom regióne. Ekonomiky Strednej Európy formujú svojím rýchlym procesom rozvoja, hospodárskym rastom a vitalitou ako aj silným prílevom priamych zahraničných investícií vznik nových lídrov tohto ekonomického regiónu.

Táto nová študijná platforma spája študentov z troch univerzít a pripravuje ich na kariéru v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v tomto regióne.

 

Štruktúra kurzov:

  • WARSAW: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits), October 20 – 26, 2019
  • BRATISLAVA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), November 10 – 16, 2019
  • VIENNA: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), December 1 – 7, 2019

 

Cieľová skupina:

  • Študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia s výbornou znalosťou angličtiny, vynikajúcimi študijnými výsledkami a záujmom o štúdium v multikultúrnej skupine.

 

Bližšie dôležité informácie nájdeš na: https://euba.sk/cec

cec 2019 01

cec 2019 02