Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na Erasmus+ na akademický rok 2020/2021. Využi príležitosť študovať, cestovať a užívať si študentský život v zahraničí s grantom.

Viac info na Erasmus+ štúdium, fakultných stránkach alebo u vašich prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

erasmus ka103

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.