Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na štúdium na prestížnych univerzitách v akademickom roku 2020/2021. Ak máš rád nové výzvy, prekroč svoje hranice a porozmýšľaj nad našou ponukou.

Prestížne univerzity:

  • Štúdium na prestížnych univerzitách, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu

 

Erasmus+ KA107

  • Štúdium s grantom

 

Všetky informácie nájdeš na Erasmus+ štúdium, fakultných stránkach alebo u vašich prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

erasmus ka107

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.