Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave pozýva všetkých študentov na podujatie Welcome Back dňa 2. marca 2020 o 12:15 hod.

Cieľom tohto podujatia je propagovať možnosti programu Erasmus+ a vyzdvihnúť jeho pridanú hodnotu pre Vás - študentov a absolventov EU v Bratislave. Samotné podujatie je venované slovenským študentom, ktorí svoj Erasmus+ pobyt už absolvovali a radi by prostredníctvom svojich zážitkov motivovali ďalších študentov. Tí nerozhodní z Vás, ktorí stále váhajú alebo nemajú dostatok praktických skúseností od študentov – pre Vás je taktiež toto podujatie jedinečná príležitosť ako si vybrať tú najlepšiu univerzitu a tak zažiť nezabudnuteľný Erasmus.

Prostredníctvom prezentácií zahraničných študentov sa dozviete zaujímavé informácie o ich univerzitách a krajinách, ktoré môžete absolvovať na štúdiu cez prestížne partnerské univerzity vrátane programu Erasmus+ KA107 (aktuálne Albánsko, Ukrajina, Čína).

Súčasťou podujatia bude tiež ocenenie najlepších fotografií, ktoré študenti odfotili v priebehu svojho výmenného pobytu a taktiež budete mať možnosť dozvedieť sa o francúzskom vysokoškolskom systéme a možnostiach štúdia vo Francúzsku.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

 

welcome back 01

welcome back 02

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.