1xbet

Vážení študenti,

v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID-19 by sme Vám radi poskytli praktické usmernenia, ako postupovať pri jednotlivých situáciách týkajúcich sa Vašej zahraničnej mobility. Národná agentúra pre program Erasmus+ vypracovala na základe pokynov Európskej komisie prehľadný návod ako postupovať v prípadoch, keď:

  1. V prípade, že ste na zahraničnú mobilitu vycestovali a nastala zmena (zmena fyzickej na virtuálnu mobilitu):

    1. Ak sa rozhodnete ostať v cieľovej krajine, máte naďalej nárok na individuálnu podporu.
    2. Ak sa rozhodnete vrátiť domov, uplatní sa štatút vyššej moci obdobne, preto máte nárok na uhradenie vzniknutých nákladov a individuálnu podporu na obdobie, ktoré ste sa zdržiavali v zahraničí. Nemáte nárok na grant za virtuálnu mobilitu realizovanú z domu
  2. V prípade, že ste na mobilitu nevycestovali (zmena fyzickej mobility na  virtuálnu, červená krajina/región, uzavretie krajiny), máte nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na základe uplatnenia vyššej moci.

V prípade, ak ste nedostali odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať mailom s otázkami ohľadom študijných pobytov na andrea.szabova@euba.sk a michaela.vrbenska@euba.sk alebo vo veci stážových otázok na veronika.lipovska@euba.sk.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.