1xbet

Vážení študenti, v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID-19 by sme Vám radi poskytli praktické usmernenia, ako postupovať pri jednotlivých situáciách týkajúcich sa Vašej zahraničnej mobility. Národná agentúra pre program Erasmus+ vypracovala na základe pokynov Európskej komisie prehľadný návod ako postupovať v prípadoch, keď:

  1. ste na zahraničnú mobilitu vycestovali a nastala zmena (zmena fyzickej na virtuálnu mobilitu):
    1. ak sa rozhodnete ostať v cieľovej krajine, máte naďalej nárok na individuálnu podporu.
    2. ak sa rozhodnete vrátiť domov, uplatní sa štatút vyššej moci obdobne, preto máte nárok na uhradenie vzniknutých nákladov a individuálnu podporu na obdobie, počas ktorého ste sa zdržiavali v zahraničí. Nemáte nárok na grant za virtuálnu mobilitu realizovanú z domu. V prípade, že ste sa vrátili domov a vznikli Vám náklady, prosím pošlite vyplnenú Žiadosť o predčasné ukončenie Erasmus+ mobility a preplatenie nákladov spojených s COVID-19, taktiež doložte všetky faktúry, bločky a potvrdenia o zaplatení.

Všetky žiadosti a originál podporných dokumentov (faktúr, cestovných lístkov a pod.) je potrebné poslať poštou na adresu:

Ing. Michaela Vrbenská (štúdium), Mgr. Veronika Lipovská (stáž)

Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie medzinárodnej mobility
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika

2. ste na mobilitu nevycestovali (zmena fyzickej mobility na virtuálnu, červená krajina/región, uzavretie krajiny), máte nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na základe uplatnenia vyššej moci. V takomto prípade prosím pošlite vyplnenú Žiadosť o preplatenie nákladov spojených s COVID -19.

3. Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so zmluvou o štúdiu, budú EU v Bratislave uznané aj v prípade, že ho študent absolvuje na Slovensku.

4. Absolventské stáže: Európska komisia povoľuje predĺženie maximálnej doby, dokedy môže študent od ukončenia štúdia absolvovať absolventskú stáž z 12 na 18 mesiacov.

Zároveň upozorňujeme všetkých študentov študujúcich na Ekonomickej univerzite v Bratislave prichádzajúcich zo zahraničia, z Erasmus+ mobility, že po príchode na Slovensko musia splniť nasledujúce podmienky:

Študenti, ktorí prichádzajú z krajín zaradených medzi menej rizikové

Študenti prichádzajúci z menej rizikových krajín https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr , môžu vstúpiť na územie Slovenska bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19.

Študenti, ktorí prichádzajú z vyššie uvedených krajín, a ktorí majú pridelené ubytovanie v študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave sú povinní vyplniť a odovzdať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní.

Čestné vyhlásenie: Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Náklady na prípadné testovanie si hradí študent.

 

 

Študenti, ktorí prichádzajú z krajín, ktoré nie sú zaradené medzi menej rizikové:

Študenti prichádzajúci z krajín, ktoré nie sú zaradené medzi menej rizikové, musia pri príchode na Slovensko kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Študent sa môže na regionálny úrad verejného zdravotníctva prihlásiť telefonicky alebo elektronicky. Úrad verejného zdravotníctva pomôže študentovi zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zorganizuje testovanie na ochorenie COVID-19.

Telefonické kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva nájdete na: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58

Formulár na povinnú registráciu po príchode na Slovensko nájdete na: https://korona.gov.sk/ehranica/

Ekonomická univerzita v Bratislave odporúča pre domácu izoláciu kontaktovať tieto zariadenia:

  1. Účelové zariadenie STU v Bratislave v Gabčíkove, (e-mail: cpcus@euba.sk), tel.: 0918 669 221
  2. STUDENT RESIDENCE – INCHEBA STUDENT RESIDENCE (Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, tel.: +421 (0)911 100 708, e-mail: info@studentresidence.sk)

Náklady na domácu izoláciu (ubytovanie, stravu a náklady na iné služby) si hradí každý študent sám. Náklady na testovanie hradí štát.

 

Ďalšie usmernenia a inštrukcie budeme postupne zverejňovať, preto prosím sledujte oznamy pre študentov na EU v Bratislave, taktiež Instagram účet euba_studyabroad.

Odporúčame vám sledovať stránky:

Aktualizované vyhlásenia:

V prípade, ak ste nedostali odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať mailom s otázkami ohľadom študijných pobytov na andrea.szabova@euba.sk a michaela.vrbenska@euba.sk alebo vo veci stážových otázok na veronika.lipovska@euba.sk.

 

S pozdravom,

Oddelenie medzinárodnej mobility

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.