1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Vážení študenti, v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID-19 by sme Vám radi poskytli praktické usmernenia, ako postupovať pri jednotlivých situáciách týkajúcich sa Vašej zahraničnej mobility. Národná agentúra pre program Erasmus+ vypracovala na základe pokynov Európskej komisie prehľadný návod ako postupovať v prípadoch, keď:

 1. ste na zahraničnú mobilitu vycestovali a nastala zmena (zmena fyzickej na virtuálnu mobilitu):
  1. ak sa rozhodnete ostať v cieľovej krajine, máte naďalej nárok na individuálnu podporu.
  2. ak sa rozhodnete vrátiť domov, uplatní sa štatút vyššej moci obdobne, preto máte nárok na uhradenie vzniknutých nákladov a individuálnu podporu na obdobie, počas ktorého ste sa zdržiavali v zahraničí. Nemáte nárok na grant za virtuálnu mobilitu realizovanú z domu. V prípade, že ste sa vrátili domov a vznikli Vám náklady, prosím pošlite vyplnenú Žiadosť o predčasné ukončenie Erasmus+ mobility a preplatenie nákladov spojených s COVID-19, taktiež doložte všetky faktúry, bločky a potvrdenia o zaplatení.

Všetky žiadosti a originál podporných dokumentov (faktúr, cestovných lístkov a pod.) je potrebné poslať poštou na adresu:

Ing. Michaela Vrbenská (štúdium), Mgr. Veronika Lipovská (stáž)

Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie medzinárodnej mobility
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika

2. ste na mobilitu nevycestovali (zmena fyzickej mobility na virtuálnu, červená krajina/región, uzavretie krajiny), máte nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na základe uplatnenia vyššej moci. V takomto prípade prosím pošlite vyplnenú Žiadosť o preplatenie nákladov spojených s COVID -19.

3. Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so zmluvou o štúdiu, budú EU v Bratislave uznané aj v prípade, že ho študent absolvuje na Slovensku.

4. Absolventské stáže: Európska komisia povoľuje predĺženie maximálnej doby, dokedy môže študent od ukončenia štúdia absolvovať absolventskú stáž z 12 na 18 mesiacov.

Zároveň upozorňujeme všetkých študentov študujúcich na Ekonomickej univerzite v Bratislave prichádzajúcich zo zahraničia, z Erasmus+ mobility, že po príchode na Slovensko musia splniť nasledujúce podmienky:

 

Zoznam menej rizikových (bezpečných) krajín (tu nájdete aktuálny zoznam menej rizikových krajín)

1. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, ktoré sa nenachádzajú na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín

Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Informácie o výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 278.17 KB)

Študenti, ktorí prichádzajú z krajín EÚ, ktoré sa nenachádzajú na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín, a ktorí majú pridelené ubytovanie v študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave sú povinní vyplniť a odovzdať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní.

Čestné vyhlásenie: Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Náklady na testovanie hradí štát.


2. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nenachádza sa na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín

Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,

 

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o registrácií na webe korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pre všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

Informácie o výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 278.17 KB)

Na stiahnutie: Podmienky vstupu do Slovenskej republiky od 16. novembra - infografika (pdf; 81.76 KB)

 

Formulár pri návrate leteckou dopravou

Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form). Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.

Ekonomická univerzita v Bratislave odporúča pre domácu izoláciu kontaktovať tieto zariadenia:

 1. Účelové zariadenie STU v Bratislave v Gabčíkove, (e-mail: cpcus@euba.sk), tel.: 0918 669 221
 2. STUDENT RESIDENCE – INCHEBA STUDENT RESIDENCE (Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, tel.: +421 (0)911 100 708, e-mail: info@studentresidence.sk)

Náklady na domácu izoláciu (ubytovanie, stravu a náklady na iné služby) si hradí každý študent sám. Náklady na testovanie hradí štát.

 

Ďalšie usmernenia a inštrukcie budeme postupne zverejňovať, preto prosím sledujte oznamy pre študentov na EU v Bratislave, taktiež náš Instagram účet euba_studyabroad.

Odporúčame vám sledovať stránky:

 

Aktualizované vyhlásenia:

 

V prípade, ak ste nedostali odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať mailom s otázkami ohľadom študijných pobytov na andrea.szabova@euba.sk a michaela.vrbenska@euba.sk alebo vo veci stážových otázok na veronika.lipovska@euba.sk.

 

S pozdravom,

Oddelenie medzinárodnej mobility 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.