Vážení študenti, Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou s pánom veľvyslancom Faruk Kaymakcı, námestíkom ministra Ministerstva zahraničných vzťahov Tureckej republiky, ktorá sa bude konať dňa 4. apríla 2022 od 15:15 do 16:15 v miestnosti C1.08, budova výučby V2.

Téma prednášky: Vzťahy medzi Tureckom a Európskou úniou

Prednáška bude v anglickom jazyku

Svoju účasť prosím záväzne potvrďte do 31. marca 2022 do 15:00 hod. na adrese sona.galanova@euba.sk.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.