Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:

  • upratovačku na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie:

p. Bc. Smrtníková, tel.: 02/6729 5260 alebo p. Klieštencová 02/6729 5264.