Ekonomická univerzita v Bratislave svojich študentov každoročne vysiela okrem študijných pobytov aj na praktické stáže Erasmus+. Študenti tak majú možnosť prepojiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti, zlepšiť si jazykových schopnosti a získať neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí. Tie im potom dávajú konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania po ukončení školy.

V letných mesiacoch mala Ekonomická univerzita v Bratislave vyslané zhruba tri desiatky stážistov po celej Európe.

Študentky Obchodnej fakulty a Fakulty podnikového manažmentu získali zahraničné pracovné skúsenosti v nemeckom Stuttgarte, kde v letných mesiacoch pôsobili v spoločnosti Internationaler Bund. Mali tu na starosti prevažne hospodársku stránku chodu spoločnosti. Internationaler Bund je nezávislá nezisková organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania mládeže a sociálnej práce. „Na stáži sa mi veľmi páčilo. Splnila všetky moje očakávania, dokonca možno aj prekročila. Posunula ma vpred osobnostne, znalostne, pracovne, v mnohých smeroch, a to aj napriek tomu, že to boli len tri mesiace.“, hovorí o svojej skúsenosti študentka prvého ročníka inžinierskeho štúdia Fakulty podnikového manažmentu Lucia Thomasová.

V portugalskom Lisabone svoju Erasmus+ stáž absolvovali študenti Fakulty medzinárodných vzťahov. V organizácii IrRADIARE – Science for Evolution sa venovali monitorovaniu spoločností využívajúcich environmentálne technológie a analýze inovačných indikátorov. Vo svojej činnosti tak prispievali k znižovaniu energetických nákladov a ochrane životného prostredia, o čo sa spoločnosť IrRADIARE snaží.

Ekonomická univerzita v Bratislave kladie dôraz na kvalitu Erasmus+ stáží a pravidelne ju monitoruje. V letných mesiacoch obe organizácie navštívil univerzitný koordinátor pre praktické stáže Erasmus+ Mgr. Dávid Bocko.

Informácie o praktických stážach Erasmus+ môžete nájsť tu: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze.

 

erasmus staze 1

erasmus staze 2

erasmus staze 3

erasmus staze 4

erasmus staze 5