Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František RUŽIČKA otvoril 28. novembra 2018 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave výstavu „100 rokov slovenskej diplomacie“ pripravenú Odborom kultúrnej diplomacie rezortu zahraničia v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Výstava je inštalovaná v Spoločenskej miestnosti V2 a dopĺňajú ju fotografie veľvyslancov a zástupcov diplomatického zboru, ktorí boli hosťami 22. a 23. edície predmetu Diplomacia v praxi v minulom akademickom roku.

Projekt „100 rokov slovenskej diplomacie“, realizovaný pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR, 50. výročia obsadenia ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy a 25. výročia vzniku SR, prezentuje 100 rokov histórie československej a slovenskej diplomacie z pohľadu účasti slovenských diplomatov na dôležitých dejinných udalostiach ČSR, ČSSR, ČSFR, resp. samostatnej SR.

V rámci podujatia sa uskutočnila aj prednáška štátneho tajomníka so študentmi o pôsobení a skúsenostiach slovenskej diplomacie počas jej 25-ročnej existencie a aktuálnej medzinárodnopolitickej situácii. Nasledovala interaktívna diskusia so študentami Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, ktorú viedol Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave. V nej sa mladí adepti ekonomickej diplomacie zaujímali najmä o aktuálne politické dianie v súvislosti s Brexitom, európske ašpirácie krajín Východného partnerstva a Západného Balkánu či vzťahy s Ruskom. V závere podujatia štátny tajomník vyzval mladých, aby sa aktívne zaujímali o verejný život, nerezignovali naň, keďže sú jeho integrálnou súčasťou, a zároveň, aby o ňom diskutovali, nebáli sa polemiky a kriticky analyzovali informácie.

 

Fotogaléria