1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Prvého februára 2019 sa oficiálnym Kick-off meeting-om na Univerzite v Pávii spustila realizácia projektu FIN-TECH (FINancial Supervision and TECHnological Compliance training programme).

Na príprave projektu spolupracovalo 25 univerzít (zo Slovenska len EU v Bratislave) a FinTech partnerov, ktorí sú renomovanými odborníkmi v oblasti riadenia FinTech rizík a budú zdieľať svoje vedomosti s regulačnými, dozornými a fintechovými združeniami a centrami zo všetkých 28 krajín Európskej únie a Švajčiarska.

Projekt FIN-TECH bol podporený v rámci schémy financovania EÚ Horizon2020 a zameriava sa na vytvorenie európskeho vzdelávacieho programu zameraného na poskytovanie spoločných riešení manažmentu rizík, ktoré automatizujú súlad Fintech spoločností (RegTech) a zároveň zvyšujú efektívnosť činností dohľadu (SupTech). Inými slovami, chceme spájať FINančný dohľad s TECHnologickým pokrokom, z čoho pochádza aj skratka projektu: FIN-TECH.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

fintech

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.