V rámci prednášok predmetu Diplomacia v praxi v utorok 5.3.2019 vystúpil na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. p. Andrew GARTH. Domácim a zahraničným študentom predstavil profil diplomata z rôznych aspektov. Študentov obohatil najmä o vlastné poznatky z diplomatického prostredia. Veľvyslanec Garth zdôraznil význam komunikácie v diplomatickej praxi, a to nielen pri rokovaní, ale aj pri komunikácii s inými kultúrami.

Britský veľvyslanec sa okrem iných tém vyjadril aj k aktuálnej otázke brexitu a budúcnosti Európy, poukázal tiež na potrebu riešenia globálnych problémov. Študenti mali možnosť sa veľvyslanca Jej veličenstva opýtať aj vlastné otázky, ktoré podnietili živú diskusiu a debatu ohľadom rôznych aktuálnych udalostí.

 

Fotogaléria