1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V dňoch 14. a 15. novembra 2019 zorganizovala Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave spolu so Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku na svojej pôde vedeckú konferenciu 100 rokov štatistiky v Československu – Štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy v budúcnosti. Konferencia pod záštitou predsedu Štatistického úradu SR Ing. Alexandra Balleka a dekana fakulty prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc. Fakulty hospodárskej informatiky bola venovaná histórii štatistiky v bývalom Československu a jej súčasnosti na Slovensku pri príležitosti 100 rokov štatistiky v Československu.

Státní úřad statistický (SÚS) bol založený 28. januára 1919 zákonom č. 49, o organizácii štatistickej služby ako nový orgán poverený celoštátnymi štatistickými šetreniami. Od 1. januára 1993, dňa vzniku samostatnej Slovenskej republiky, pôsobí ako samostatná inštitúcia Štatistický úrad SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky.

Konferencie sa zúčastnili a svoje referáty predniesli aj predseda Českého statistickéhu úřadu Ing. Marek Rojíček, Ph.D. a predseda Štatistického úradu SR Ing. Alexander Ballek, zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. a spoločnosti SAS Slovakia s.r.o. ako aj ďalší hostia.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.