1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Ekonomická univerzita v Bratislave sa po prvýkrát zúčastnila celosvetového hodnotenia #Theglobalimpact. Tento rebríček meria vplyv univerzít na dosahovanie 17 cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj @GlobalGoalsUN, ktoré pokrývajú všetko od príspevku k odstraňovaniu nerovností a podpory bezpečných miest až po kvalitné vzdelávanie.

EUBA sa umiestnila v hodnotení Partnerstvo pre ciele celosvetovo na 401 - 600 mieste. Toto hodnotenie skúma širšie spôsoby, akými univerzity podporujú ciele trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom spolupráce s inými krajinami, propagácie najlepších postupov a zverejňovania údajov.

V hodnotení Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie sa univerzita celosvetovo umiestnila na 301 - 400 mieste. Táto časť hodnotenia meria výskum univerzít v oblasti práva a medzinárodných vzťahov, ich účasti ako poradcov vlády a ich politík týkajúcich sa akademickej slobody.

V hodnoteniach Priemysel, inovácie a infraštruktúra, Udržateľné mestá a komunity a Dôstojná práca a hospodársky rast obsadila univerzita celosvetovo 401 - 600 miesto.

Hodnotenie Priemysel, inovácie a infraštruktúra meria výskum univerzít v oblasti priemyslu a inovácií, ich počtu patentov a spin-off spoločností a ich príjmov z výskumu z priemyslu. Hodnotenie Udržateľné mestá a komunity meria výskum univerzít týkajúci sa vnútorných prístupov k udržateľnosti. Hodnotenie Dôstojná práca a hospodársky rast meria ekonomický výskum univerzít, ich postupy v oblasti zamestnanosti a podiel študentov, ktorí sa zúčastňujú na odbornej praxe.

Viac informácií: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-economics-bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.