Druhý a tretí júlový týždeň tradične patrí Petržalskej letnej univerzite seniorov (PLUS).

6. júla 2022 rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka spoločne slávnostne otvorili 4. ročník PLUS. Obaja sa zhodli v kľúčovej myšlienke a povedali: „ Naša spolupráca pokračuje a v spoločnom príbehu sa píše ďalšia letná kapitola.“ Obaja si vzájomne poďakovali, ctia si vzájomnú spoluprácu a účastníkom prvej prednášky popriali príjemné a zmysluplné využitie letných dní. Poďakovali sa za priazeň seniorov a vyslovili radosť, že s pribúdajúcimi ročníkmi sa zvyšuje počet účastníkov PLUS. Taktiež sa zvyšuje počet záujemcov o študijné programy určené seniorom Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a o aktivity Petržalskej klubovne aktívnych seniorov.

Potom nasledovala prvá prednáška s pánom Jozefom Banášom, ktorý prezentoval svojich 5 najznámejších a najviac čítaných kníh. Najviac pozornosti venoval svojej najnovšie vydanej knihe Som Baťa, dokážem to! Ako vznikol tento inšpiratívny román o geniálnom podnikateľovi, odkiaľ autor čerpal pre jeho obsah, akú dlhú cestu prešiel, kým román ukončil, pútavo vyrozprával pán Jozef Banáš v rámci prvej prednášky 4. ročníka PLUS.

Tento ročník má najväčší počet prihlásených účastníkov. Teší nás to, ale zároveň aj zaväzuje pre prípravu ďalšieho ročníka v roku 2023.

Viac informácii k 4. ročníku PLUS: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2424-4-rocnik-plus-petrzalskej-letnej-univerzity-seniorov

 

4. ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov sa začal

4. ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov sa začal

4. ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov sa začal