1xbet

Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM) komplexne zabezpečuje agendu medzinárodnej mobility študentov, pedagógov a zamestnancov EU v Bratislave, najmä:

  • komplexne zabezpečuje program Erasmus+ po administratívnej, finančnej a procesnej stránke na EU v Bratislave,
  • zabezpečuje podávanie medzinárodných mobilitných projektov,
  • pripravuje dohody o spolupráci v medzinárodných programoch Erasmus +, CEEPUS, a i.,
  • administratívne a organizačne zabezpečuje prijímanie a vysielanie študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programov Európskej únie, na základe bilaterálnych a iných dohôd o spolupráci, 
  • komplexne zabezpečuje zahraničné cesty učiteľov a zamestnancov univerzity.

 

Erasmus Student Charter

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter 2014 - 2020

Erasmus charta študenta

 

 

Úradné hodiny

 Zahraničné pracovné cestyErasmus+ štúdiumErasmus+ praktické stáže
Pondelok 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 - -

 

Kontakty

DARNADIOVÁ, Miroslava, Mgr.

DARNADIOVÁ, Miroslava, Mgr.

poverená zastupovaním vedúcej oddelenia

E3.09 +421 2 6729 5359 miroslava.darnadiova@euba.sk
KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

Erasmus+ inštitucionálny koordinátor

simona.kosztanko@euba.sk
LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5194 veronika.lipovska@euba.sk
SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 andrea.szabova@euba.sk
VRBENSKÁ, Michaela, Ing.

VRBENSKÁ, Michaela, Ing.

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5386 michaela.vrbenska@euba.sk
BAŠISTOVÁ, Adriana

BAŠISTOVÁ, Adriana

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk
DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk
JAROVÁ, Jana, Ing.

JAROVÁ, Jana, Ing.

referentka

A3.14 +421 2 6729 5191 jana.jarova@euba.sk

Zahraničné pracovné cesty

Fakulty: OF, FPM, FHI, PHF Košice,  Rektorát, Celouniverzitné pracoviská 

MARTIŠKOVÁ, Viera

MARTIŠKOVÁ, Viera

referentka

A3.14 +421 2 6729 5193 viera.martiskova@euba.sk

Zahraničné pracovné cesty

Fakulty: NHF, FAJ, FMV, CTVŠ, BBS