Zabezpečuje vedenie podvojného účtovníctva za EU ako celok v zmysle platných právnych predpisov. Zodpovedá za správnosť ročnej účtovnej závierky, poskytuje podklady pre vypracovanie správy o hospodárení EU. Vyhotovuje štatistické výkazy. Zabezpečuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou, v ktorej sú vedené všetky bankové účty EU. Súčasne zabezpečuje zakladanie nových bankových účtov a ich rušenie.

Vedie daňovú agendu na daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov právnických osôb. V súlade s platnými predpismi priznáva nároky na cestovné náhrady. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

 

Kontakty

MATTOVIČOVÁ, Iveta, Ing.

MATTOVIČOVÁ, Iveta, Ing.

vedúca oddelenia

D3.24 +421 2 6729 5187 iveta.mattovicova@euba.sk
FRÜHAUFOVÁ, Martina

FRÜHAUFOVÁ, Martina

referentka

D3.28 +421 2 6729 5340 martina.fruhaufova@euba.sk
JELENČIAKOVÁ, Jana

JELENČIAKOVÁ, Jana

referentka

D3.28 +421 2 6729 5328 jana.jelenciakova@euba.sk
KONDRKOVÁ, Alžbeta

KONDRKOVÁ, Alžbeta

referentka

D3.20 +421 2 6729 5341 alzbeta.kondrkova@euba.sk
LAUČÍKOVÁ, Zuzana, Ing.

LAUČÍKOVÁ, Zuzana, Ing.

referentka

D3.25 +421 2 6729 5325 zuzana.laucikova@euba.sk
MRÁZOVÁ, Anna

MRÁZOVÁ, Anna

referentka

D3.20 +421 2 6729 5320 anna.mrazova@euba.sk
PLESNÍKOVÁ, Alena

PLESNÍKOVÁ, Alena

referentka

D3.27 +421 2 6729 5327 alena.plesnikova@euba.sk
ŠIMLOVIČOVÁ, Marianna

ŠIMLOVIČOVÁ, Marianna

referentka

D3.21 +421 2 6729 5321 marianna.simlovicova@euba.sk
SIPOSOVÁ, Marta

SIPOSOVÁ, Marta

referentka

D3.26 +421 2 6729 5326 marta.siposova@euba.sk