Zodpovedá za vykonávanie činností v oblasti plánu a rozpočtu EU. Pripravuje návrh rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na jednotlivé pracoviská EU, podklady na rozhodovanie v oblasti rozpočtu a financovania činnosti EU, sleduje čerpanie finančných prostriedkov  z dotácie štátneho rozpočtu podľa organizačného, programového, funkčného a ekonomického členenia.

Vykonáva likvidáciu účtovných dokladov hotovostným stykom, všetky pokladničné operácie, úhradu dodávateľských faktúr prostredníctvom štátnej pokladnice, práce spočívajúce v analytickej a koncepčnej činnosti. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

 

Úradné hodiny pre pokladňu:

denne mimo dňa výplaty od 10:00 do 12:00 hod.

 

Kontakty

TRUNKVALTEROVÁ, Marta, Ing.

TRUNKVALTEROVÁ, Marta, Ing.

vedúca oddelenia

D3.34 +421 2 6729 5334 marta.trunkvalterova@euba.sk
BYSTROŇOVÁ, Anna

BYSTROŇOVÁ, Anna

referentka

D3.12, D3.06 (Pokladňa) +421 2 6729 5312 +421 2 6729 5301 anna.bystronova@euba.sk
HORNÍKOVÁ, Zlatica, Ing.

HORNÍKOVÁ, Zlatica, Ing.

referentka

D3.33 +421 2 6729 5319 zlatica.hornikova@euba.sk
ONDRUŠOVÁ, Jana

ONDRUŠOVÁ, Jana

referentka

D3.13 +421 2 6729 5313 jana.ondrusova@euba.sk
SOMOLANYIOVÁ, Gabriela, Ing.

SOMOLANYIOVÁ, Gabriela, Ing.

referentka

D3.15 +421 2 6729 5315 gabriela.somolanyiova@euba.sk
VISKUPIČOVÁ, Gabriela

VISKUPIČOVÁ, Gabriela

referentka

D3.14 +421 2 6729 5314 gabriela.viskupicova@euba.sk