Zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb v podmienkach EU v Bratislave v celej jeho pôsobnosti. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

 

Kontakty

NÁRODOVÁ, Anna, Ing.

NÁRODOVÁ, Anna, Ing.

vedúca oddelenia

D1.26 +421 2 6729 5147 anna.narodova@euba.sk
HIEBSCHOVÁ, Mária

HIEBSCHOVÁ, Mária

referentka

D1.27 +421 2 6729 5277 maria.hiebschova@euba.sk
UHERKOVÁ, Galina, Ing.

UHERKOVÁ, Galina, Ing.

zástupkyňa vedúcej oddelenia

D1.29 +421 2 6729 5269 galina.uherkova@euba.sk