Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Všetky informácie a opatrenia EU v Bratislave k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19.

 

Príloha č. 1 (Zamestnanec) - Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Kontaktné osoby pre študentov na fakultách a v študentských domovoch

 

Najdôležitejšie správy

8. október 2021 - Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 8/2021

8. október 2021 - Príkaz rektora č. 9/2021

26. august 2021 - Opatrenie rektora číslo 8/2021

26. august 2021 - Príkaz rektora č. 6/2021

16. jún 2021Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 6/2021

27. máj 2021Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 6/2021

19. máj 2021Opatrenie rektora číslo 6/2021

19. máj 2021Príkaz rektora č. 2/2021

7. máj 2021 - Dodatok č. 11 k opatreniu rektora č. 1/2021

1. máj 2021 - Dodatok č. 10 k opatreniu rektora č. 1/2021

29. apríl 2021 - Dodatok č. 9 k opatreniu rektora č. 1/2021 ZRUŠENÉ

19. apríl 2021Dodatok č. 8 k opatreniu rektora č. 1/2021

8. apríl 2021Dodatok č. 7 k opatreniu rektora číslo 1/2021

22. marec 2021Dodatok č. 6 k opatreniu rektora číslo 1/2021

17. marec 2021Dodatok č. 5 k opatreniu rektora číslo 1/2021

4. marec 2021Dodatok č. 4 k opatreniu rektora číslo 1/2021

17. február 2021 - Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 1/2021

8. február 2021 - Upravený dodatok č. 2 k opatreniu rektora číslo 1/2021

4. február 2021 - Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 1/2021

27. január 2021 - Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 1/2021

20. január 2021 - Opatrenie rektora č. 1/2021

1. január 2021Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020

17. december 2020Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 12/2020 (výkon práce zamestnancov počas sviatkov)

27. október 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 12 k súčasnej situácii

27. október 2020Príkaz rektora č. 11/2020 k opatreniu rektora č. 12/2020

21. október 2020 - Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 11/2020

16. október 2020Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 11/2020

29. september 2020 - Dodatok č. 1 k opatreniu rektora EU v Bratislave č. 11 k súčasnej situácii

20. august 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 11 k súčasnej situácii

20. august 2020Príkaz rektora č. 6/2020 - protiepidemické opatrenia

25. jún 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 10 k súčasnej situácii

3. jún 2020Dodatok č. 1 k opatreniu rektora číslo 9/2020

21. máj 2020 - Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 9 k súčasnej situácii

21. máj 2020Príkaz rektora č. 3/2020 - protiepidemické opatrenia

24. apríl 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 6 k súčasnej situácii

24. marec 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 5 k súčasnej situácii

12. marec 2020Opatrenia rektora EU v Bratislave č. 4 k súčasnej situácii

11. marec 2020 - Opatrenie rektora EU v Bratislave č. 3 k aktuálnej situácii

8. marec 2020Vyhlásenie EU v Bratislave po zasadnutí krízového štábu k aktuálnej situácii

 

Informácie pre študentov

Jún 2021Aktualizované usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

November 2020 - Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

23. október 2020Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

1. október 2020Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

20. august 2020Informácia pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia

28. apríl 2020 - Odubytovanie sa študentov zo študentských domovov EU v Bratislave

21. apríl 2020 - AKTUALIZOVANÉ: Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

24. marec 2020Aktualizované informácie k zahraničným mobilitám v súvislosti s COVID-19

16. marec 2020Aktualizované informácie k zahraničným mobilitám pre študentov

12. marec 2020 - Študentom (okrem zahraničných študentov) ubytovaným v študentských domovoch univerzity sa nariaďuje do nedele 15. marca 2020 do 12.00 hodiny opustiť študentské domovy. Toto nariadenie platí pre všetkých slovenských študentov bez výnimky!!!

12. marec 2020 - Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba dennom aj externom štúdiu na treťom stupni štúdia.

8. marec 2020 - Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia.

8. marec 2020 - S okamžitou platnosťou sú zakazané návštevy v študentských domovoch univerzity.

 

Informácie pre zamestnancov

27. marec 2020Aktualizované informácie k zahraničným pracovným cestám

16. marec 2020Informácie k zahraničným pracovným cestám pre zamestnancov

12. marec 2020 - Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky zahraničné pracovné cesty zamestnancov.

 

 

Všeobecné informácie 

Odporúčame vám sledovať webové stránky:

 

Aktualizované vyhlásenia:

 

Všeobecné opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd patria:

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • v prípade choroby liečenie doma,
 • zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • zostať najmenej dva týždne po návrate z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu v izolácii,
 • vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom s ľuďmi, v nevyhnutnom kontakte treba nosiť ochranné rúško.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave