Všetky informácie a opatrenia EU v Bratislave k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19.

 

Najdôležitejšie správy

25. jún 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 10 k súčasnej situácii

3. jún 2020Dodatok č. 1 k opatreniu rektora číslo 9/2020

21. máj 2020 - Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 9 k súčasnej situácii

21. máj 2020Príkaz rektora č. 3/2020 - protiepidemické opatrenia

24. apríl 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 6 k súčasnej situácii

24. marec 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 5 k súčasnej situácii

12. marec 2020Aktualizované opatrenia rektora EU v Bratislave č. 4 k súčasnej situácii

11. marec 2020 - Opatrenie rektora EU v Bratislave č. 3 k aktuálnej situácii

8. marec 2020Vyhlásenie EU v Bratislave po zasadnutí krízového štábu k aktuálnej situácii

 

Informácie pre študentov

28. apríl 2020 - Odubytovanie sa študentov zo študentských domovov EU v Bratislave

21. apríl 2020 - AKTUALIZOVANÉ: Usmernenia týkajúce sa zahraničných mobilít

24. marec 2020Aktualizované informácie k zahraničným mobilitám v súvislosti s COVID-19

16. marec 2020Aktualizované informácie k zahraničným mobilitám pre študentov

12. marec 2020 - Študentom (okrem zahraničných študentov) ubytovaným v študentských domovoch univerzity sa nariaďuje do nedele 15. marca 2020 do 12.00 hodiny opustiť študentské domovy. Toto nariadenie platí pre všetkých slovenských študentov bez výnimky!!!

12. marec 2020 - Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba dennom aj externom štúdiu na treťom stupni štúdia.

8. marec 2020 - Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia.

8. marec 2020 - S okamžitou platnosťou sú zakazané návštevy v študentských domovoch univerzity.

 

Informácie pre zamestnancov

27. marec 2020 - Aktualizované informácie k zahraničným pracovným cestám

16. marec 2020Informácie k zahraničným pracovným cestám pre zamestnancov

12. marec 2020 - Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky zahraničné pracovné cesty zamestnancov.

 

Informácie pre uchádzačov

Prihlášky na I. stupeň štúdia na EU v Bratislave je možné odosielať iba elektronicky do 15. apríla 2020. K prihláške nepotrebujete ŽIADNE potvrdenia zo strednej školy a lekára. Taktiež nepotrebujete nahrávať žiadne známky. Je potrebné iba elektronicky odoslať prihlášku.

Viac informácií o prihláškach a prijímacom konaní

 

Všeobecné informácie 

Odporúčame vám sledovať webové stránky:

 

Aktualizované vyhlásenia:

 

Všeobecné opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd patria:

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • v prípade choroby liečenie doma,
 • zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • zostať najmenej dva týždne po návrate z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu v izolácii,
 • vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom s ľuďmi, v nevyhnutnom kontakte treba nosiť ochranné rúško.